كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اخبار روابط عمومی
چهارشنبه 96/9/8

ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان -نیمسال اول 97-96
امکان ارزشیابی اساتید در سامانه گلستان از تاریخ 96/9/4 لغایت 96/9/30 فعال خواهد بود
.

1
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما